Inscription Classe de Maternelle

INSCRIPTION

FIDIRANA KILASY 13è

Andro hisoratana anarana : 20 - 21 - 11 - 23 ary 24 Aprily 2015

Zaza raisina :

      • Teraka alohan'ny 31 Martsa 2012 (feno 3 taona sy tapany ka hatramin'ny 4 taona amin'ny fidirana Oktobra 2015)

    

Ora fandraisana :

• Maraina : amin'ny 8 ora hatramin'ny 10 ora

• Hariva : amin'ny 3 ora hatramin'ny 4 ora

TARATASY ILAINA

 1. - Taratasy nahavitana ny batemy : Original (katolika) – dika mitovy (hafa finoana)
 2. - 1 kopia nahaterahana (kopia lava nalaina volana Janoary – febroary 2015)
 3. - 1 taratasy fanamarinam-pianarana (certificate de scolarité)
 4. - 6 sary tapaka vaovao miloko
 5. - “Cahiers de classe de la Petite Section” (jerena eo an-toerana ihany)
  1. - Valopy iray lehibe 21 x 27 misy ny anaran’ny mpianatra, kilasy tiana hidirana, ny sekoly niaviana
   - Toerana : Katolika : 60
                     Hafa Finoana 25

 

ENTO NY ZAZA REHEFA HISORATRA ANARANA

HISY FITSAPANA EO AM-PANDRAISANA

NY ATONTAN-TARATASY TSY FENO DIA TSY HO RAISINA

Ny vola aloha dia jereo eto amin'ny fotoana manaraka

Tsy misy taratasy fiantsoana fa izay voasoratra anarana dia naman'ny efa voaray

Fametrahana ny antontan-taratasy : ao amin'ny biraon'ny Masera Préfète Primaire

  THEME DE l'ANNEE

"...Mba hamokatra be ianareo"

                  (Md Joany 15 16 )


 EPHEMERIDE

- Primaire (1è trimestre )
- 1èr Cycle (1è trimestre )
- 2nd Cycle(1è trimestre )