Inscription Classe de 12è

INSCRIPTION

FIDIRANA KILASY 12è

Andro hisoratana anarana : 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 Aprily 2013

Zaza raisina :

      • Teraka alohan'ny 31 Martsa 2010 ( 4 taona sy tapany ka hatramin'ny 5 taona amin'ny fidirana Oktobra 2013)

Ora fandraisana :

• Maraina : amin'ny 8 ora hatramin'ny 10 ora

• Hariva : amin'ny 15 ora hatramin'ny 16 ora

TARATASY ILAINA

 1. - Taratasy nahavitana ny batemy : Original (katolika) – dika mitovy (hafa finoana)
 2. - 1 kopia nahaterahana (kopia lava nalaina volana Martsa – Aprily 2013)
 3. - 1 taratasy fanamarinam-pianarana (certificate de scolarité)
 4. - 6 sary tapaka vaovao miloko
 5. - “Cahiers de classe de la Petite Section” (jerena eo an-toerana ihany)
  1. - Valopy iray lehibe 21 x 27 misy ny anaran’ny mpianatra, kilasy tiana hidirana, ny sekoly niaviana
   - Toerana : Katolika : 35
                       Hafa Finoana : 15

 

NY ATONTAN-TARATASY TSY FENO DIA TSY HO RAISINA

Ny vola aloha dia jereo eto amin'ny fotoana manaraka

Tsy misy taratasy fiantsoana fa izay voasoratra anarana dia naman'ny efa voaray

Fametrahana ny antontan-taratasy : ao amin'ny biraon'ny Masera Préfète Primaire

 

 

  THEME DE l'ANNEE

"...Mba hamokatra be ianareo"

                  (Md Joany 15 16 )


 EPHEMERIDE

- Primaire (1è trimestre )
- 1èr Cycle (1è trimestre )
- 2nd Cycle(1è trimestre )