Decès de Mr Jean Jacques


 

Amin'ny Finoana sy Fanantenana ny Fitsanganan'ny tena amin'ny maty no hampandrenesanay ny fahalasan'i

RAJAOFALY Solofonjanahary Nambo Rarivoson Jean Jacques

Mpianatra Tranain'i ESCA - Mpampianatra Math ESCA - Maître Nageur ESCA

Ny talata 19 Febroary 2013

Hoy :
- Ny Frera Tale Jeneraly ny Sekoly ESCA
- Ny Fikambanan'ny Frère du Sacré Coeur Antanimena
- Ny Mpiara miasa rehetra eto amin'ny ESCA
- Ny Mpianatra rehetra eto amin'ny ESCA
- Ny Mpilomano rehetra eto amin'ny ESCA
- Ny Fianakaviam-be ny ESCA

Mirary Fiononana feno ho an'ny Fianakaviany

  THEME DE l'ANNEE

"...Mba hamokatra be ianareo"

                  (Md Joany 15 16 )


 EPHEMERIDE

- Primaire (1è trimestre )
- 1èr Cycle (1è trimestre )
- 2nd Cycle(1è trimestre )